مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی سامانتل

 

 

1 - تصویر پروانه پیشخوان دولت /تصویر پروانه کسب(همراه با تاییدیه شماره صنفی)حداقل با شش ماه اعتبار/تصویر آخرین روزنامه رسمی شرکت(همراه با تاییدیه شناسه ملی)/تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی برای متقاضیان حقوقی 

2 - تصویر استعلام جواز کسب /پروانه پیشخوان (اعتبارحداقل شش ماه از تاریخ ارسال )

3 - تصویر اجاره نامه با حداقل ٦ ماه اعتبار برای مستاجرین/تصویر سند مالکیت برای مالکین

4 -تصویر کارت ملی صاحب جواز بر روی برگ 4A 

چنانچه  شناسنامه دارای توضیحات میباشد صفحه آخر نیز ضمیمه گردد.

5 -  فرم اطلاعات متقاضی یک نسخه(تمام قسمتها تکمیل وفقط کادر متقاضی مهر و امضاء گردد.)

6 - فرم اعلام شماره حساب بنام شخص حقیقی(متقاضی) یک نسخه با مهر- امضاء و اثرانگشت ضمنا"  تائیدیه  بانک  با مهر بانک نیز جداگانه ضمیمه گردد.

7 - قرارداد فروش سیم کارت و ارائه خدمات به مشترکین سامانتل .سه نسخه( 30 صفحه) در گوشه ای ازتمامی صفحات مهر و امضاء و طرف سوم در صفحه اول هر سه نسخه مشخصات متقاضی بصورت کامل درج گردد.

8 - فرم تعهد نامه سامانتل (دو برگی بامهرو امضاء و اثر انگشت در هردو برگ) یک نسخه

توضیح: در صفحه اول قسمت حقیقی تکمیل و صفحه دوم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء و مهر برجسته درج گردد.                                                                     

9-  فرم قرارداد مشترکین (سیم کارت اعتباری)سامانتل دو نسخه( 4 صفحه ) 

10 -  یک عکس ازنما و تابلو بیرون ویک عکس از فضا و تجهزات داخل محل کار گرفته و پرینت را بهمراه مدارک ارسال نمائید.

11 - استعلام خطوط (کد ملی را با حروف لاتین به سر شماره 3000150 از طریق تلفن همراه بنام متقاضی ارسال و پاسخ  پرینت و ضمیمه گردد(حداکثرمالکیت8 خط بنام متقاضی قابل قبول میباشد) لطفا بیش از 8 خط تغییر مالکیت داده شود.

 

 

           الف:تکمیل فرم اطلاعات متقاضی (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)

           ب :  فرم تعهد نامه سامانتل (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)

         ج: تکمیل  فرم اعلام شماره حساب سامانتل (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)

           د : تکمیل فرم قرارداد مشترکین (سیم کارت اعتباری)سامانتل دو نسخه(جهت دریافت فرماینجا کلیک کنید)

         ه : تکمیل قرارداد فروش سیم کارت و ارائه خدمات به مشترکین سامانتل  (جهت دریافت فرماینجا  کلیک کنید)

 

ارسال مدارک از طریق پست به آدرس:

تهران خیابان بهبودی نبش کوچه بقال باشی ساختمان پردیس طبقه پنجم واحد10

کدپستی:1456995137  

تلفن:02166522419     

  @novincellکانال تلگرام  

 

 توضیحات مربوط به راه اندازی پنل کاربری سامانتل (جهت دریافت اینجا.pdf کلیک کنید)

 

                                                                     

 icon001  icon002  icon003  icon009
 icon005  icon006  icon007  icon008